SPIS TREŚCI NR 9-10/2020

Henry David Thoreau, Dziennik (I), przeł. Juliusz Pielichowski, s. 5

Ralph Waldo Emerson, Thoreau, przeł. Jacek Wiśniewski, s. 37

Henry David Thoreau, Dziennik (II), przeł. Juliusz Pielichowski, s. 56

Virginia Woolf, Thoreau, przeł. Magda Heydel, s. 113

Henry David Thoreau, Dziennik (III), przeł. Juliusz Pielichowski, s. 121

Tadeusz Sławek, Wszystko jest opowieścią. O „Dzienniku”

Henry’ego Davida Thoreau, s. 158

Reklama antologii O nich tutaj, s. 181

Charles Ives, Thoreau, przeł. Piotr Graff, s. 183

Henry David Thoreau, Dziennik (IV), przeł. Juliusz Pielichowski, s. 201

Sharon Cameron, O języku „Dziennika”, przeł. Juliusz Pielichowski, s. 233

Juliusz Pielichowski, Wokół biografii Henry’ego Davida Thoreau , s. 255

Henry David Thoreau, Dziennik (V), przeł. Juliusz Pielichowski, s. 271

Juliusz Pielichowski, Nota o wydaniach „Dziennika” , s. 303

Lawrence Buell, Thoreau i środowisko naturalne, przeł. Kaja Gucio , s. 305

Andrzej Kopacki, [na warstacie] Z Hölderlinem w chlebaku, s. 334

Katarzyna Jakubiak, Podwórka Baldwina, s. 342

Łukasz Żebrowski, Literatura w zaniku, s. 373

Halina Cieplińska, Czas Thoreau, s. 382

Anna Wasilewska, Adam Wodnicki (1930–2020), s. 387

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie