prenumerata


Warunki prenumeraty

Cena prenumeraty „Literatury na Świecie”:
półroczna: 54 zł; roczna – 108 zł

Informujemy, że w roku 2022 ukaże się sześć numerów naszego pisma. Cena numeru: 18 zł.

Prenumeratę prowadzi:

Dział Wydawnictw Instytutu Książki
tel. (22) 697 05 34

e-mail: czasopisma@instytutksiazki.pl

Redakcja „Literatury na Świecie”
tel. (22) 827-47-91
e-mail: litnasw@literaturanaswiecie.pl

Prenumerata krajowa:
Literatura na Świecie – Instytut Książki – Sklep (instytutksiazki.pl) (e-sklep)


Prenumerata zagraniczna:
Koszt rocznego zamówienia: 60 euro, 80 USD.

Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT CODE: GOSKPLPW

oraz

„RUCH” SA
www.prenumerata.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

Prenumerata elektroniczna:

http://www.nexto.pl/e-prasa/literatura_na_swiecie_p1027983.xml

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie