prenumerata

Warunki prenumeraty

Prenumerata krajowa:
Cena prenumeraty „Literatury na Świecie” od 1 stycznia 2023:
• roczna (sześć numerów) – 126 zł
• pojedynczy numer – 21 zł

Prenumeratę prowadzi:

Dział Wydawnictw Instytutu Książki
tel. 22 697 05 34
e-mail: czasopisma@instytutksiazki.pl
Sklep instytutksiazki.pl

Redakcja „Literatury na Świecie”
tel. 22 827 47 91
e-mail: litnasw@literaturanaswiecie.pl

RUCH SA
www.prenumerata.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

Prenumerata elektroniczna:
Nexto.pl
egazety.pl

Prenumerata zagraniczna:
Cena prenumeraty „Literatury na Świecie” od 1 stycznia 2023:
• roczna (sześć numerów) – 60€ (euro) / 80$ (USD)
Wpłaty należy kierować na konto wydawcy:
Instytut Książki, Bank Gospodarstwa Krajowego
PL 81 1130 1150 0012 1269 2720 0001 SWIFT CODE: GOSKPLPW

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie