SPIS TREŚCI NR 11-12/2020

Geoffrey Chaucer, Sejm ptasi, przeł. Marcin Ciura, s. 5

Peter Ackroyd, Ojcowie i dzieci, przeł. Ewa Rajewska, s. 31

Geoffrey Chaucer, Opowieść Młynarza, przeł. Jarosław Zawadzki, s. 47

Marion Turner, Peryferie, przeł. Agata Hołobut, s. 75

Deborah Eisenberg, Płaszcz Rafe’a, przeł. Marcin Szuster, s. 105

Deborah Eisenberg, Syreny, przeł. Kaja Gucio, s. 139

Deborah Eisenberg, Twoja kaczka jest moją kaczką,

przeł. Krzysztof Majer, s. 177

„Wypełznąć na tę gałąź trochę dalej” z Deborah Eisenberg

rozmawia Catherine Steindler, przeł. Marcin Szuster, s. 203

Andrew Marvell, Appleton, przeł. Klaudia Łączyńska, s. 229

Klaudia Łączyńska, Rekreacje i rozterki panegirysty, s. 262

Andrew Marvell, Nieszczęsny kochanek, przeł. Klaudia Łączyńska, s. 287

Derek Hirst, Steven Zwicker, Eros i przemoc: Marvella życie wyobrażone,

przeł. Dominika Lewandowska, s. 291

Nigel Smith, Marvell czytany na nowo, przeł. Piotr Szymczak, s. 318

Katarzyna Sonnenberg-Musiał, Pogawędka z przyjaciółmi, s. 338

Krzysztof Mrowcewicz, Człowiek z Porlock, s. 351

Nagrody Literatury na Świecie” za rok 2019, s. 374

Jerzy Jarniewicz, Laudacja Przewodniczącego Jury, s. 375

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie