SPIS TREŚCI NR 7-8/2020

Jacques Stephen Alexis, W mgnieniu oka, przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon, s. 5

Marie Vieux-Chauvet, Miłość, Gniew i Szaleństwo, przeł. Wojciech Gilewski, s. 39

Marvin Victor, Zlepek ciał, przeł. Tomasz Swoboda, s. 55

Yanick Lahens, Księżycowa kąpiel, przeł. Maryna Ochab, s. 81

Émile Ollivier, Mille eaux, przeł. Szymon Żuchowski, s. 107

Louis-Philippe Dalembert, Zanim pomkną cienie, przeł. Jan Maria Kłoczowski, s. 135

Dany Laferrière, Zagadka powrotu, przeł. Anna Wasilewska, s. 167

Yanick Lahens, Pęknięcia, przeł. Mateusz Kwaterko, s. 185

Lyonel Trouillot, Parabola upadku, przeł. Jacek Giszczak, s. 199

Najczęściej decyduje ręka, z Lyonelem Trouillot rozmawia Guy Tegomo, przeł. Anna Wasilewska, s. 234

Dany Laferrière, Zapomniana sztuka nieróbstwa (I), przeł. Mateusz Kwaterko, s. 251

Gary Victor, Przeklęte wychowanie, przeł. Krzysztof Umiński, s. 273

Dany Laferrière, Zapomniana sztuka nieróbstwa (II), przeł. Tomasz Swoboda, s. 295

Nie tylko o literaturze, z Yves’em Chemla rozmawia Anna Wasilewska, s. 332

Józef Kwaterko, Pejzaż posejsmiczny, s. 348

Tomasz Swoboda, Wznowiony, zatopiony, s. 362

Paweł Mościcki, Siedem szczebli donikąd, s. 372

Maciej Libich, Śmierć nie jest końcem, s. 389

Piotr Paziński, Bezspornie, s. 395

korespondencja (Marek Wystański), s. 403

Nekrolog Haliny Pławskiej, s. 405

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie