SPIS TREŚCI NR 9-10/2014

Heinrich Heine: Księga pieśni,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 5-18.
Heinrich Heine: Szkoła romantyczna,
przeł. Tadeusz Zatorski,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 19-113.
Małgorzata Łukasiewicz: Szkoła Heinego,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 114-130.
Ludwig Börne: List z Paryża,
przeł. Małgorzata Łukasiewicz,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 131-136.
Ludwig Börne: O Niemczech Heinricha Heinego,
przeł. Małgorzata Łukasiewicz,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 137-154.
Heinrich Heine: Ludwig Börne. Memoriał,
przeł. Tadeusz Zatorski,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 155-296.
Karl Gutzkow: Życie Börnego,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 297-312.
Agata Bielik-Robson: Narcyzm pozornie małych różnic,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 313-326.
Andrzej Kopacki: „A idźże, Heine, jesteś partaczem”,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 327-340.
Ludwig Marcuse: Börne – rewolucjonista i patriota,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 341-350.
Martin Walser: Łzy Heinego,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 351-360.
Hans Magnus Enzensberger: Niemieckie rozdarcie,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 361-364.
Heinrich Heine: Nowe wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 365-372.
Adam Lipszyc: We przekładzie,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 373-393.
Tomasz Pindel: Opus magnum,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 394-400.
Marcin Sendecki: Burroughs zakaźny,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 410-412.
Bill Martin: Danny Weissbort (1935–2013),
przeł. Grzegorz Czemiel,
nr 9-10/2014 (518-519), s. 413-416.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie