SPIS TREŚCI NR 11-12/2014

Jan Potocki: Podróż do Holandii podczas rewolucji w roku 1787,
przeł. Maryna Ochab, Julian Ursyn Niemcewicz,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 5-21.
François Rosset: Prezentacja „Podróży do Holandii” Jana Potockiego,
przeł. Maryna Ochab,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 22-25.
Dominique Triaire: Jan Potocki, pisarz i podróżnik,
przeł. Maryna Ochab,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 26-40.
Jan Potocki: Pisma polityczne,
przeł. Tomasz Swoboda,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 41-71.
Dominique Triaire: Pisma polityczne Jana Potockiego,
przeł. Tomasz Swoboda,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 72-80.
Jan Potocki: Korespondencja,
przeł. Tomasz Swoboda,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 81-125.
Tomasz Swoboda: Hrabia, polityka, egzystencja,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 126-136.
Jan Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie [wersja 1810],
przeł. Anna Wasilewska,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 137-208.
Jan Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie [wersja 1804],
przeł. Anna Wasilewska,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 209-244.
Anna Wasilewska: Słowo o przekładzie Rękopisu Potockiego,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 245-250.
François Rosset: Nowy Rękopis – i co?,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 251-260.
Yves Citton: Deus est machina. Mechanistyczne uwarunkowania i duchowy determinizm w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Maryna Ochab,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 261-285.
Marius Warholm Haugen: Autor jako sztukmistrz. Błądzenie i panowanie nad tekstem w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Hanna Igalson-Tygielska,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 286-305.
Jan Herman: Eksplozja pisania,
przeł. Maryna Ochab,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 306-317.
Luc Fraisse: Opowieści neurotyków w Rękopisie znalezionym w Saragossie,
przeł. Wiesław Kroker,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 318-329.
Anna Wasilewska: Jan Potocki, szaleniec literacki,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 330-337.
Anna Wasilewska: Jan Potocki. Kalendarium życia i twórczości,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 338-353.
Tomasz Swoboda: Queneau na tle,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 354-364.
Karolina Rychter: Gra w kolory,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 365-373.
Jerzy Jarniewicz: Laudacja Przewodniczącego Jury,
nr 11-12/2014 (520-521), s. 381-384.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie