SPIS TREŚCI NR 9-10/2009

Walter Pater: Konkluzja,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 5-9.
Walter Pater: Mariusz epikurejczyk,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 10-22.
Harold Bloom: Kryształowy człowiek,
przeł. Adam Lipszyc,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 23-54.
Walter Pater: Romantyzm,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 55-70.
Agata Bielik-Robson: Subtelniejsza sprawiedliwość. O formule aprecjacji Waltera Patera,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 71-96.
Oscar Wilde: Recenzja tomu Appreciations Waltera Patera,
przeł. Elżbieta Jasińska,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 97-103.
Walter Pater: Styl,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 104-132.
Oscar Wilde: „Portrety wyobrażone” Waltera Patera,
przeł. Elżbieta Jasińska,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 133-136.
Wolfgang Iser: Pater i Eliot – w stronę nowoczesności,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 137-160.
Ernest Dowson: Wiersze,
przeł. Jacek Dehnel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 161-165.
Arthur Symons: Ernest Dowson,
przeł. Jacek Dehnel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 166-180.
Arthur Symons: Wiersze,
przeł. Jacek Dehnel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 181-186.
Arthur Symons: Dekadencki prąd w literaturze,
przeł. Michał Warchala,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 187-205.
Arthur Symons: Walter Pater,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 206-216.
Karl Beckson: Dekadenci i esteci,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 217-242.
Lionel Johnson: Wiersze,
przeł. Jacek Dehnel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 243-247.
Lionel Johnson: Wykształcony faun,
przeł. Jacek Dehnel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 248-252.
W.B. Yeats: Wiersze,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 253-264.
W.B. Yeats: Tragiczne pokolenie,
przeł. Magda Heydel,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 265-320.
Robert Smythe Hichens: Zielony goździk,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 321-336.
Max Beerbohm: Trzy recenzje teatralne,
przeł. Magdalena Dembińska,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 337-350.
Ronald Firbank: Inklinacje, Kaprys, Valmouth,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 351-369.
Andrzej Sosnowski: Prance Music,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 370-387.
Marek Zaleski: Dzieci nowoczesności,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 388-396.
Paweł Śpiewak: Pokolenie roku 1900,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 397-401.
Andrzej Kopacki: Z dziejów uporu w Niemczech,
nr 09-10/2009 (458-459), s. 402-410.
Marcin Sendecki: Kogo kąsa wąż boa,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 421-423.
Bohdan Zadura: Pan Ziemowit, Pan Ziemek,
nr 9-10/2009 (458-459), s. 424-427.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie