SPIS TREŚCI NR 7-8/2021

Wilma Stockenström, Miłość do Afryki, przeł. Łukasz Żebrowski, str. 5

Andrew Henry Martin Scholtz, Vatmaar. Żywa opowieść o czasie,

którego już nie ma, przeł. Łukasz Żebrowski, str. 7

Heilna du Plooy, Nowe opisanie wspólnoty. Dialogiczna historia

Afryki Południowej, przeł. Kaja Gucio, str. 77

Wilma Stockenström, Wyprawa do baobabu, przeł. Jerzy Koch, str. 91

André Brink, O poszukiwaniu języka, przeł. Joanna Piechura, str. 151

Wilma Stockenström, Wiersze, przeł. Łukasz Żebrowski, str. 173

Jan Jakub Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, w którym mowa jest

o melodii i naśladowaniu muzycznym, przeł. Tomasz Swoboda, str. 181

Tomasz Swoboda, Języki Jana Jakuba, str. 242

Armand Farrachi, Pisanie na skórze, przeł. Tomasz Swoboda, str. 258

Jean Starobinski, Wokół „Szkicu o pochodzeniu języków”,

przeł. Mateusz Kwaterko, str. 273

Jean-Claude Chevalier, Językoznawstwo jako dyskurs na rzecz

nierówności, przeł. Wiesław Kroker, str. 307

Barry Stocker, Rousseau i Derrida o wolności i o języku,

przeł. Michał Warchala, str. 325

Krzysztof Majer, Swojskie Południe u Flannery O’Connor, str. 372

Klaudia Łączyńska, Maszkaron na ruinach świata, str. 397

Agata Bielik-Robson, Polecam tę książkę, str. 417

Maciej Robert, Jan Stachowski – tłumacz jakich niewielu (1951–2020)

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie