SPIS TREŚCI NR 5-6/2021

Charles Reznikoff, Świadectwa (1), przeł. Piotr Sommer, str. 5

Milton Hindus, O Świadectwach” Charlesa Reznikoffa,

przeł. Krzysztof Majer, str. 20

Charles Reznikoff, Świadectwa (2), przeł. Piotr Sommer, str. 41

Norman Finkelstein, Tradycja i nowoczesność, judaizm i obiektywizm,

przeł. Adam Lipszyc, str. 56

Eric Homberger, Komuniści i obiektywiści, przeł. Adam Lipszyc, str. 81

Charles Reznikoff, Świadectwa (3), przeł. Piotr Sommer, str. 109

Stephen Fredman, Menora i Atena, przeł. Piotr Paziński, str. 124

Michael Heller, Nowoczesność Charlesa Reznikoffa,

przeł. Andrzej Sosnowski, str. 164

Charles Reznikoff, Świadectwa (4), przeł. Piotr Sommer, str. 177

Poeta i jego zaplecze, z Charlesem Reznikoffem  rozmawia

Reinhold Schiffer, przeł. Krzysztof Majer, str. 193

Harvey Shapiro, Wspomnienie o Charlesie Reznikoffie,

przeł. Andrzej Sosnowski, str. 212

Charles Reznikoff, Historia dla dramatopisarza, przeł. Marcin Szuster, str. 217

Milton Hindus, WokółHistorii dla dramatopisarza”,

przeł. Marcin Szuster, str. 229

Charles Reznikoff, Muzykant, przeł. Piotr Sommer i Marcin Szuster, str. 241

Alan Lelchuk, O Muzykancie” Charlesa Reznikoffa,

przeł. Jerzy Jarniewicz, str. 289

Stephen Cope, Obiektywizm. Historyczne i współczesne szczegóły,

przeł. Dominika Lewandowska, str. 294

George Oppen, O Reznikoffie, przeł. Piotr Sommer i Andrzej Sosnowski, str. 321

Charles Reznikoff, Inne wiersze, przeł. Piotr Sommer, str. 325

Marek Bieńczyk, Rzeczy pochylone o zmierzchu, str. 356

Marcin Wicha, Towarzysze ludzie, str. 365

Maciej Robert, Potyczki z Seifertem, str. 386

Oskar Meller, Bernhard – instrukcja obsługi, str. 394

 

Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2020, str. 400

 

Dopiski Charlesa Reznikoffa (str. 13, 51, 121, 183, 207, 223, 253, 273, 353)
wybrał i przełożył pilnie Piotr Sommer

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie