SPIS TREŚCI NR 3-4/2021

Péter Nádas, Świetliste detale, przeł. Elżbieta Cygielska, s. 5

Bo dobrze jest spać, z Péterem Nádasem  rozmawia Csaba Károlyi,

przeł. Anna Górecka, s. 74

Elżbieta Cygielska, Wydobyte światłem, s. 90

Péter Nádas, O miłości ziemskiej i nieziemskiej, przeł. Elżbieta Cygielska, s. 107

Andrzej Kopacki, Niebiańska, s. 129

Péter Nádas, Historie równoległe, przeł. Elżbieta Sobolewska, s. 137

Równoległe byty, z Péterem Nádasem rozmawia Enikő Darabos,

przeł. Julia Wolin, s. 202

Péter Nádas, Ćwiczenia z wolności, przeł. Elżbieta Cygielska, s. 237

Péter Nádas, Rocznik (1987–1988), przeł. Magdalena Garbacik-Balakowicz, s. 285

Magdalena Garbacik-Balakowicz, Niespójność świata, s. 314

Adam Lipszyc, [z warstatu fachowca] Trzecia trąba. Celan, Reik i Jerozolima, s. 324

Maciej Libich, Jedność w wielości. O wczesnych prozach Pétera Nádasa, s. 350

Juliusz Pielichowski, Warstwy straty, s. 372

Julia Fiedorczuk, Rasowy romantyk?, s. 376

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie