SPIS TREŚCI NR 3-4/2009

Lalla Romano: Metamorfozy,
przeł. Jolanta Dygul,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 5-22.
Lalla Romano: Człowiek który mówił do siebie,
przeł. Jolanta Dygul,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 23-48.
Lalla Romano: Ostatnie zapiski,
przeł. Jolanta Dygul,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 49-71.
Massimo Onofri: Notatki do portretu Lalli Romano,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 72-80.
Anna Maria Ortese: Przez ciemne okulary. Zapiski z podróży,
przeł. Natalia Cichosz,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 81-96.
Anna Maria Ortese: Paryski szmer,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 97-124.
Amelia Rosselli: Dziennik otępiały,
przeł. Monika Woźniak,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 125-142.
Daniela Attanasio: Osobny głos. O Dzienniku otępiałym Amelii Rosselli,
przeł. Monika Woźniak,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 143-146.
Natalia Ginzburg: Wszystkie wczorajsze dni,
przeł. Alina Pawłowska-Zampino,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 147-204.
Marta Morazzoni: Dziewczyna w turbanie,
przeł. Halina Kralowa,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 205-240.
Elisabetta Rasy: Ta druga kochanka,
przeł. Alina Pawłowska-Zampino,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 241-280.
Paola Capriolo: Podwójne królestwo,
przeł. Halina Kralowa,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 281-333.
Katarzyna Skórska: Portret podwójny we wnętrzu. O niektórych aspektach pisarstwa Paoli Capriolo,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 334-343.
Adam Lipszyc: Rozmazana konstelacja,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 344-353.
Andrzej Kopacki: Pod elektrycznym słońcem,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 355-363.
Marcin Szuster: Jak wciskałem słuchaczom pieśń,
nr 3-4/2009 (452-453), s. 374-380.
Jerzy Jarniewicz: Dylan czyli kanał boskiej inspiracji,
nr 3-/2009 (452-453), s. 381-385.
Jakub Ekier: Nieprzekładalność zamienię na inną (polemiki),
nr 3-4/2009 (452-453), s. 386-391.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie