SPIS TREŚCI NR 1-2/2009

William Carlos Williams: Wiersze,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 5-13.
Marjorie Perloff: „Nadać kształt”: Williams i wizualizacja poezji,
przeł. Mikołaj Wiśniewski,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 14-50.
William Carlos Williams: Wiersze,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 51-62.
Wallace Stevens: Dwa szkice o Williamsie,
przeł. Marcin Szuster,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 63-67.
Robert Lowell: Mój Williams,
przeł. Marcin Szuster,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 68-75.
Allen Ginsberg: Williams w świecie przedmiotów,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 76-84.
William Carlos Williams: Wiersze,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 85-94.
Diana Collecott Surman: W stronę kryształu. Nauka i sztuka w poetyce Williamsa,
przeł. Anna Warso,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 95-120.
William Carlos Williams: Wiersze,
przeł. Andrzej Szuba,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 121-129.
Mikołaj Wiśniewski: Williams niewyraźny,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 130-144.
William Carlos Williams: Asfodel, ten zielonkawy kwiat,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 145-178.
Krystyna Dąbrowska: O poemacie „Asfodel, ten zielonkawy kwiat”,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 179-185.
William Eric Williams: Życie z ojcem,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 186-210.
William Carlos Williams: Wiersze,
przeł. Piotr Sommer,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 211-232.
Christian Kracht: Wataland,
przeł. Agnieszka Kowaluk,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 233-260.
Joachim Bessing / Christian Kracht / Eckhart Nickel / Alexander von Schönburg / Benjamin von Stuckrad-Barre: Tristesse Royale. Kwintet popkulturalny,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-/2009 (450-451), s. 261-294.
Christian Kracht: 1979,
przeł. Agnieszka Kowaluk,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 295-320.
Andrzej Kopacki: Christian Kracht, tristesse royale i wstęga Möbiusa,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 321-343.
Heinz Drügh: „…byłem szczęśliwy, że w końcu seriously schudłem.” Powieść Christiana Krachta 1979 jako koniec literatury pop?,
przeł. Anna Chałabi,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 344-368.
Jacek St. Buras: Nelly Sachs po polsku. Hieroglify cierpienia, szyfry nadziei,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 369-383.
Zdzisław Jaskuła: Kunze napisany po polsku ,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 384-396.
Jerzy Jarniewicz: Joyce i bielizna jezuitów,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 404-408.
Andrzej Kopacki: Nie ma takiego pokolenia,
nr 1-2/2009 (450-451), s. 409-414.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie