SPIS TREŚCI NR 11-12/2021

W. B. Yeats, Wiersze (1), przeł. Adam Pomorski, str. 5

W. B. Yeats, Przedmowa do Collected Poems, przeł. Adam Pomorski, str. 26

W. B. Yeats, Wiersze (2), przeł. Adam Pomorski, str. 43

Harold Bloom, Yeats i romantycy, przeł. Adam Lipszyc, str. 63

W. B. Yeats, Wiersze (3), przeł. Adam Pomorski, str. 87

Arthur Machen, Aniołowie z Mons, przeł. Mateusz Kopacz, str. 113

John Gawsworth, Łucznicy i Aniołowie z Mons, przeł. Mateusz Kopacz            143

Branwen, córka Llŷra, przeł. Maciej Świerkocki, str. 159

Arthur Machen, Celtycka magia, przeł. Maciej Świerkocki, str. 176

Piotr Paziński, Groza w cieniu Bafometa, str. 181

Daniel Defoe, Refleksje Robinsona Crusoe (1), przeł. Michał Lachman, str. 197

Charles Gildon, Żywot oraz osobliwe i zaskakujące przypadki pana D… De F…, pończosznika z Londynu, przeł. Krzysztof Majer, str. 223

Virginia Woolf, Robinson Crusoe, przeł. Magda Heydel, str. 227

Jeffrey Hopes, Historie prawdziwe i zmyślone. Robinson Kruzoe i „Poważne rozważania”, przeł. Ewa Rajewska, str. 234

Daniel Defoe, Refleksje Robinsona Crusoe (2), przeł. Michał Lachman, str. 254

Franco Moretti, Pracujący pan, przeł. Paweł Kaczmarski, str. 306

Michał Lachman, Daniel Defoe, czyli przekład jako afekt, str. 345

Paweł Dunin-Wąsowicz, Robinson a sprawa polska, str. 358
Joanna Piechura, Kosmopolitka peryferii, str. 370
Maciej Libich, Przeżyć, by pamiętać, str. 383

Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2020, str. 404
Jerzy Jarniewicz, Laudacja Przewodniczącego Jury, str. 405

Mariusz Kalinowski, List otwarty do organizatorów Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, str. 415

Piotr Sommer, Do widzenia, str. 417

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie