SPIS TREŚCI NR 1-2/2013

Carlo Emilio Gadda: To ohydne pasztecisko z ulicy Merulana,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 5-84.
Carlo Emilio Gadda: Jak powstawało „Pasztecisko”,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 85-92.
Italo Calvino: O „Pasztecisku” Carla Emilia Gaddy,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 93-99.
Pier Paolo Pasolini: Lektura „Paszteciska”,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 100-104.
Anna Wasilewska: Tropem „Paszteciska”,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 105-111.
Alberto Arbasino: Inżynier w granatowym garniturze,
przeł. Halina Kralowa,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 112-124.
Gian Carlo Roscioni: Dysharmonia przedustanowiona,
przeł. Alina Kreisberg,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 125-152.
Carlo Emilio Gadda: Opowiadania,
przeł. Halina Kralowa,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 153-189.
Halina Kralowa: Opowiadania Carla Emilia Gaddy,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 190-194.
Michele Mari: Komiczny spazm Carla Emilia Gaddy,
przeł. Katarzyna Skórska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 195-217.
Barbara Rejmak: Postrzeganie zmysłowe i synestezja w utworach Carla Emilia Gaddy,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 218-226.
Carlo Emilio Gadda: Szkice z Mediolanu,
przeł. Halina Kralowa,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 227-238.
Carlo Emilio Gadda: Szkice z podróży,
przeł. Jolanta Dygul,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 239-256.
Carlo Emilio Gadda / Gianfranco Contini: Listy 1934-1963,
przeł. Katarzyna Skórska,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 257-284.
Katarzyna Skórska: Przyjaźń mizantropa. O korespondencji Carla Emilia Gaddy z Gianfrankiem Continim,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 285-290.
Gian Carlo Roscioni: Książę Sant’Aquila. Dzieciństwo i młodość Gaddy,
przeł. Alina Pawłowska-Zampino,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 291-310.
Giulio Cattaneo: Wielki Lombardczyk,
przeł. Halina Kralowa,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 311-328.
Carlo Emilo Gadda: Jak pracuję,
przeł. Jolanta Dygul,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 329-347.
Katarzyna Skórska: Dwie rozmowy z Carlem Emiliem Gaddą,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 348-356.
Giuseppe Gioacchino Belli: Sonety,
przeł. Eugeniusz Kabatc,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 357-364.
Wit Pietrzak: Porządek Pounda,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 365-379.
Edward Balcerzan: Zmiana czyli kontynuacja,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 380-394.
Dominika Michalak: Taneczna terapia doktora Eliasa,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 404-409.
Andrzej Kopacki: Kiedy Harry poznał Soję,
nr 1-2/2013 (498-499), s. 410-414.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie