SPIS TREŚCI NR 11-12/2013

Konstantin Waginow: Pieśń kozła,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 5-174.
Adam Pomorski: Psyche w piekle,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 175-186.
Daniił Charms: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 187-213.
Michaił Jampolski: Okno,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 214-254.
Daniił Charms: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 255-275.
Wiaczesław Iwanow: „Łapa” i „Ka”. Egipt okresu amarneńskiego u Charmsa i Chlebnikowa,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 276-286.
Nikołaj Zabołocki: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 287-304.
Igor Łoszczyłow: O wierszu Nikołaja Zabołockiego „Disciplina clericalis”,
przeł. Joanna Bernatowicz,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 305-316.
Nikołaj Zabołocki: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 317-334.
Igor Łoszczyłow: Litera, imię, tekst. O „Królowej much” Nikołaja Zabołockiego,
przeł. Joanna Bernatowicz,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 335-359.
Nikołaj Zabołocki: Historia mojego uwięzienia,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 360-376.
Nikołaj Zabołocki: Obrazy Dalekiego Wschodu,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 377-380.
Leonid Lipawski: Studium grozy,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 381-400.
Jakow Druskin: Zwiastunowie i ich rozmowy,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 401-405.
Michaił Mejłach: „Zwiastunowie i ich rozmowy”Jakowa Druskina,
przeł. Adam Pomorski,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 406-408.
Andrzej Kopacki: Mała typologia wady,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 409-418.
Marian Bielecki: Rozbijanie scholastycznych mitów,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 419-434.
Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2012,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 448.
Piotr Sommer: Laudacja Przewodniczącego Jury,
nr 11-12/2013 (508-509), s. 449-456.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie