SPIS TREŚCI NR 9-10/2013

Stefan Themerson: Non sequitur,
przeł. Małgorzata Sady,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 5-20.
Justyna Jaworska: Co niesie czarny pudel?,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 21-039.
Stefan Themerson: Niemodne alternatywy,
przeł. Justyna Fruzińska,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 40-54.
Stefan Themerson: W zaklętym kręgu sztuki i nauki,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 55-70.
Marcin Giżycki: Poeta ziemi niczyjej,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 71-85.
Stefan Themerson: Logika, etykietki i ciało,
przeł. Marcin Rychter, Mikołaj Wiśniewski,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 86-214.
Marcin Rychter: W stronę czasownika,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 215-222.
Nick Wadley: Szkicownik z Cadaquès,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 223-224.
Stefan Themerson: Cadaquès,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 225-233.
Agnieszka Taborska: „Początek sytuacji”. Rysunki i obrazy Franciszki Themerson,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 234-243.
Stefan Themerson: Cztery krótkie teksty,
przeł. Karolina Iwaszkiewicz, Adam Pluszka,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 244-255.
Stefan Themerson: Matematyczne biopianole Niebylejakiego,
przeł. Michał Kłobukowski,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 256-273.
Stefan Themerson: Wydział specjalny (dialog),
przeł. Klara Kopcińska,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 274-361.
Stefan Themerson: Szesnaście sekund dla duszy,
przeł. Małgorzata Sady,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 362-379.
Stefan Themerson: O Boże!,
przeł. Małgorzata Sady,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 380-385.
Mikołaj Wiśniewski: Metoda Schuylera,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 386-409.
Adam Lipszyc: Bezdzietna matka ukrytej tradycji,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 410-425.
Dominika Michalak: „Zwroty” i cała reszta,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 432-435.
Marcin Wicha: Popatrz tutaj,
nr 9-10/2013 (506-507), s. 436-439.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie