SPIS TREŚCI NR 1-2/2012

Nikołaj Gogol: Martwe dusze. Poemat,
przeł. Wiktor Dłuski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 5-50.
Vladimir Nabokov: Nasz pan Cziczikow,
przeł. Leszek Engelking,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 51-87.
Nikołaj Gogol: Listy,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 88-126.
Nikołaj Gogol / Wissarion Bielinski: Listy,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 127-142.
Wasilij Rozanow: Wokół Gogola,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 143-152.
Aleksiej Tarasienkow: Ostatnie dni życia N. W. Gogola,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 153-168.
Aleksandr Puszkin: Spiżowy Jeździec. Opowieść petersburska,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 169-186.
Adam Pomorski: Od tłumacza,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 187-191.
Wiktor Winogradow: Groteska naturalistyczna. Wątek i kompozycja noweli „Nos” Gogola,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 192-248.
Konstantin Waginow: Utwory,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 249-261.
Jurij Tynianow: Dostojewski a Gogol. Przyczynek do teorii parodii,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 262-300.
Daniił Charms: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 301-312.
Andriej Siniawski: W cieniu Gogola,
przeł. Henryk Chłystowski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 313-362.
Aleksandr Wwiedienski: Utwory,
przeł. Adam Pomorski,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 363-409.
Piotr Matywiecki: Jak być Tomaszem Mannem,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 410-418.
Agata Bielik-Robson: Piosenka przedpołudnia,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 419-437.
Jerzy Niecikowski: Przedwcześnie,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 450-453.
Małgorzata Łukasiewicz: Giętki język,
nr 1-2/2012 (486-487), s. 454-460.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie