SPIS TREŚCI NR 11-12/2008

Jiří Gruša: Wiersze czeskie,
przeł. Zbigniew Machej,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 5-15.
Jiří Gruša: Gambit królowej,
przeł. Andrzej S. Jagodziński,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 16-47.
Jiří Gruša: Paltot stryja Antona,
przeł. Andrzej S. Jagodziński ,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 48-54.
Jiří Gruša: Wiersze niemieckie,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 55-68.
Andrzej Kopacki: Mörike i Gruša. O czesko-niemieckich alegoriach śmierci,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 69-78.
Alfrun Kliems: Jiří Gruša i „żeńska anima”,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 79-136.
Jiří Gruša: Czechy – instrukcja obsługi,
przeł. Andrzej S. Jagodziński ,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 137-170.
Dalibor Dobiáš: Dwujęzyczna instrukcja obsługi,
przeł. Tomasz Grabiński,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 171-178.
Libuše Moníková: Chwiejnym krokiem,
przeł. Krystyna Wierzbicka-Trwoga,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 179-206.
Michael Krüger: Posłowie do „Chwiejnym krokiem”,
przeł. Krystyna Wierzbicka-Trwoga,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 207-208.
Alena Wagnerová: Podział Europy jako temat i los Libušy Moníkovej,
przeł. Tomasz Grabiński,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 209-222.
Ota Filip: Café Slavia,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 223-268.
Ota Filip: Życiorys ósmy, niedokończony,
przeł. Jan Stachowski,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 269-316.
Andrzej S. Jagodziński: Spowiedź grzesznika,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 317-322.
Ota Filip: Dziadek i działo,
przeł. Joanna Goszczyńska,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 323-338.
Jiří Urbanec: Ota Filip – pisarz „pomiędzy”,
przeł. Joanna Goszczyńska,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 339-346.
Ota Filip / Andrzej S. Jagodziński: Jestem wszędzie na wpół cudzoziemcem (rozmowa),
nr 11-12/2008 (448-449), s. 347-353.
Tomasz Swoboda: Francuzi Rodowskiej,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 354-375.
Tomasz Szewczyk: Autolustracja,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 376-383.
Danuta Cirlić-Straszyńska: Nasz antologista Zdravko Malić,
przeł. Zdravko Malić,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 392-396.
Andrzej Kopacki: Przekład jako byt sceniczny (w pięciu punktach),
nr 11-12/2008 (448-449), s. 397-402.
Redakcja „Literatury na Świecie”: Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2007,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 402.
Piotr Sommer: Laudacja Przewodniczącego Jury,
nr 11-12/2008 (448-449), s. 403-414.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie