Barbara Surowska (1939)

Germanistka z UW, w latach 1973–1989 szefowała działowi niemieckojęzycznemu. Żywo interesował ją poeta Rilke. Zgodnie ze swym zainteresowaniem z Rilkego się habilitowała. W rezultacie swych ustaleń badawczych (biorąc też pod uwagę wyniki badań innych badaczy) zdecydowała się napisać o młodym Rilkem książkę, a potem jeszcze dwie (o starszym). Napisała i inne książki historyczno-literackie (m.in. o Franzu Kafce i Arthurze Schnitzlerze), a jeszcze kilka innych przetłumaczyła (na język polski).

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie