SPIS TREŚCI NR 9-10/2012

John Clare: Wiersze,
przeł. Zbigniew Machej,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 5-13.
Zbigniew Machej: Dlaczego Clare,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 14-20.
John Clare: Wiersze,
przeł. Zbigniew Machej,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 21-27.
Jacek Wiśniewski: Kuksaniec Clare’a,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 28-44.
Lionel Trilling: Przyjemność i jej losy,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 45-70.
John Keats: Ody,
przeł. Adam Pomorski,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 71-86.
John Keats: Listy,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 87-105.
Lionel Trilling: Poeta jako bohater: John Keats w listach,
przeł. Anna Warso,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 106-140.
John Keats: Wiersze,
przeł. Agnieszka Fulińska,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 141-153.
M. H. Abrams: Wietrzny odzew. O pewnej metaforze romantycznej,
przeł. Adam Lipszyc,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 154-176.
Percy Bysshe Shelley: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 177-187.
Richard Holmes: Shelley w Oksfordzie,
przeł. Michał Warchala,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 188-218.
Percy Bysshe Shelley: Konieczność ateizmu,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 219-221.
Michał Warchala: Romantyczne przygody z religią: Shelley,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 222-232.
Percy Bysshe Shelley: Wiersze,
przeł. Agnieszka Fulińska,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 233-240.
Paul de Man: Shelley odkształcony, z figury doszczętnie odarty,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 241-272.
Samuel Taylor Coleridge: Wiersze,
przeł. Adam Pomorski,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 273-284.
Samuel Taylor Coleridge: Biographia literaria,
przeł. Mikołaj Wiśniewski,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 285-309.
M. H. Abrams: Wizja poety. Nowa i stara Ziemia,
przeł. Michał Warchala,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 310-344.
William Wordsworth: Dwa wiersze,
przeł. Agnieszka Fulińska,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 345-346.
Mikołaj Wiśniewski: Kraina czystych efektów,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 347-370.
Agata Bielik-Robson: Romantyczna sublimacja albo życie wyrwane naturze,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 371-388.
Frank Kermode: Artysta w izolacji,
przeł. Marcin Szuster,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 389-419.
Jerzy Jarniewicz: …i inne głosy,
nr -10/2012 (494-495), s. 420-430.
Adam Lipszyc: Wyznanie chmary. Czerwony list,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 431-447.
Piotr Sommer: Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2011 – Laudacja Przewodniczącego Jury,
nr 9-10/2012 (494-495), s. 459-465.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie