SPIS TREŚCI NR 5-6/2018

Charles Baudelaire: Z Kwiatów zła,
przeł. Marcin Ciura, Ryszard Engelking, Tomasz Swoboda,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 5-23.

Gerard Reve: Werther Nieland,
przeł. Łukasz Żebrowski,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 25-83.

Simon Vestdijk: Nakaz milczenia,
przeł. Łukasz Żebrowski,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 84-90.

Hugo von Hofmannsthal: Wiersze,
przeł. Jacek St. Buras,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 93-105.

Muriel Spark: Pocieszyciele,
przeł. Tomasz Dobrogoszcz,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 109-138.

Ali Smith: O „Pocieszycielach” Muriel Spark,
przeł. Tomasz Dobrogoszcz,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 139-147.

Muriel Spark: Opowiadania,
przeł. Tomasz Dobrogoszcz,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 149-216.

Siergiej Jesienin: Wiersze,
przeł. Stanisław Ulicki,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 219-235.

Achille Mbembe: Odchodzenie od demokracji,
przeł. Urszula Kropiwiec,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 236-271.

Thierry Amougou: Achille Mbembe: postkolonializm po kameruńsku,
przeł. Urszula Kropiwiec,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 272-276.

Siergiej Jesienin: Wiersze,
przeł. Stanisław Ulicki,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 279-296.

Adam Lipszyc: Freud, albo powieść spekulatywna,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 297-339.

Jerzy Jarniewicz: Zrób to sam (autotranslacje Brodskiego),
nr 5-6/2018 (562-563), s. 342-350.

Michał Warchala: Nowoczesność na wygnaniu,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 351-358.

Benjamin Paloff: Prawdziwy fantasta,
przeł. Piotr Martti,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 366-369.

Stanisław Stabryła: Przepowiednia Owidiusza,
nr 5-6/2018 (562-563), s. 370-375.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie