SPIS TREŚCI NR 5-6/2014

Thomas Traherne: Dziękczynienia za Duszę,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 5-23.
Dick Davis: Traherne – wprowadzenie,
przeł. Marcin Szuster,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 24-32.
Thomas Traherne: Wiersze,
przeł. Zbigniew Machej,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 33-44.
Henry Vaughan: Wiersze,
przeł. Maciej Froński,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 45-50.
Carol L. Marks: Thomas Traherne i platonicy z Cambridge,
przeł. Mikołaj Wiśniewski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 51-85.
Thomas Traherne: Centurie rozmyślań,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 86-102.
Thomas Traherne: Wiersze,
przeł. Zbigniew Machej,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 103-113.
Zbigniew Machej: Promieniowanie Traherne’a,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 114-120.
George Herbert: Wiersze,
przeł. Maciej Froński,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 121-124.
Thomas Traherne: Centurie rozmyślań,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 125-143.
Louis L. Martz: Wyznania na temat Raju,
przeł. Szymon Żuchowski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 144-209.
Thomas Traherne: Centurie rozmyślań,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 210-217.
Andrzej Sosnowski: od tłumacza,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 218-221.
Denise Inge: Pragnąc tak jak Bóg,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 222-244.
: Ostatnia wola Thomasa Traherne’a (według rejestru spraw spadkowych Sądu w Canterbury),
przeł. Marcin Szuster,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 245-248.
Rainer Malkowski: Wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 249-266.
Nico Bleutge: Malkowski,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 267-280.
László Kemenes Géfin: Anus mirabilis 1977: Gudrun. Elisabeth, Erzsébet, Barbara/Ilona,
przeł. Szczepan Woronowicz,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 281-339.
László Kemenes Géfin / Erzsébet Erdélyi / Iván Nobel: Wysiadywanie tekstu (rozmowa),
przeł. Anna Górecka,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 340-347.
Piotr Sommer: Krecia robota,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 348-360.
Marcin Rychter: Prawda za plecami,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 361-374.
Adam Lipszyc: Kaliban uniwersalny,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 375-389.
Karolina Bartkowiak: Witalizm antytetyczny Harolda Blooma,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 398-403.
Marcin Wicha: Współczucie dla przedmiotów,
nr 5-6/2014 (514-515), s. 404-409.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie