SPIS TREŚCI NR 1-2/2019

Else Lasker-Schüler: Wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 5-11.

Else Lasker-Schüler: Malik. Historia cesarza,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 13-93.

Sigrid Bauschinger: „Całkowite rozmiękczenie mózgu”,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 94-119.

Else Lasker-Schüler: Wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 121-128.

Lothar Bluhm: „Rut szuka”. Mnemosynetyczny wiersz „Booz”,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 129-138.

Andrzej Kopacki: Trzy zdania, trzydzieści trzy słowa,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 139-145.

Else Lasker-Schüler: Koncert,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 147-165.

Else Lasker-Schüler: Artur Aronimus. Historia mojego ojca,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 167-191.

Doerte Bischoff: Boże dzieci. Chrześcijańskie i żydowskie rytuały pamięci w Arturze Aronimusie,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 192-217.

Gertrude Stein: Trzy krótkie,
przeł. Kamila Jansen i Adam Wiedemann,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 221-226.

Richard Kostelanetz: Wprowadzenie do Gertrude Stein,
przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 227-245.

Gertrude Stein: Krew na posadzce jadalni,
przeł. Kamila Jansen, Olga Marczuk, Agata Olbrycht, Anna Oleszczuk, Dana Pleticha i Adam Wiedemann,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 247-286.

John Herbert Gill: Posłowie do „Krwi”,
przeł. Marcin Szuster,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 287-297.

Gertrude Stein: Mężczyźni,
przeł. Adam Wiedemann,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 299-304.

Łukasz Żebrowski: Zwietrzałe eliksiry,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 306-315.

Jerzy Jarniewicz: Nasza niemądrość,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 316-323.

Monika Woźniak: Ważni i ważniejsi. Dwugłos wokół przymiarek do nowego Ulissesa,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 332-338.

Piotr Paziński: Kilka uwag o Ulissesie w przekładzie Macieja Świerkockiego,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 339-343.

Maciej Świerkocki: W odpowiedzi Piotrowi Pazińskiemu,
nr 01-02/2019 (570-571), s. 343-349.

Anna Wasilewska: Wspomnienie o Irenie Lewandowskiej (1931-2018),
nr 01-02/2019 (570-571), s. 350-352.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie