SPIS TREŚCI NR 1-2/2010

Paul Celan: Wiersze,
przeł. Jacek St. Buras,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 5-12.
Paul Celan: Południk. Mowa z okazji otrzymania Nagrody Georga Büchnera,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 13-28.
Paul Celan / Gisèle Celan-Lestrange: Listy,
przeł. Tomasz Swoboda,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 29-102.
Paul Celan: Wiersze,
przeł. Jacek St. Buras,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 103-106.
Andrzej Kopacki: Bachmann. Celan. Frisch. Miłość w listach i książkach,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 107-156.
Peter Hamm: Kim dla Ciebie jestem?,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 157-166.
Ingeborg Bachmann: Wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 167-180.
Ingeborg Bachmann: Monolog Myszkina do pantomimy Idiota,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 181-197.
Andrzej Kopacki: Nastasja zsuwa się z trapezu w ramiona Rogożyna,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 198-214.
Sigrid Weigel: Cytat i lektura: ślady wspomnień, ślady afektów. O związkach intertekstualnych Bachmann i Celana w świetle Benjamina,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 215-232.
Ingeborg Bachmann: Wiersze,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 233-242.
Ingeborg Bachmann: Pytania rzeczywiste i pozorne,
przeł. Jakub Ekier,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 243-258.
Ingeborg Bachmann / Hans Werner Henze: Listy,
przeł. Anna Wasilewska, Andrzej Kopacki, Marcin Szuster,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 259-322.
Ingeborg Bachmann: [Witold Gombrowicz],
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 323-328.
Ingeborg Bachmann: Miejsce na przypadki. Mowa z okazji otrzymania Nagrody Georga Büchnera,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 329-345.
Bernhard Böschenstein: Celan i Bachmann w mowach büchnerowskich,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 346-356.
Paul Celan: Wiersze,
przeł. Jakub Ekier,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 357-362.
Peter Horst: Ingeborg Bachmann i jej „Wiersz do czytelnika”. Fragment w odpowiedzi na Sprachgitter Paula Celana,
przeł. Jakub Ekier,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 363-370.
Łukasz Musiał: Język jako kara. Kafka – Bachmann – Agamben,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 371-383.
Mikołaj Wiśniewski: Ada: zmyślone historie,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 384-398.
Michał Mrugalski: Ugolino z Argentyny,
nr 1-2/2010 (462-463), s. 399-418.
Jakub Ekier: Peter Horst Neumann (1936-2009),
nr 1-2/2010 (462-463), s. 427-431.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie