Maria Zientarska (1943)

Żelazna dłoń „małego formatu”, od roku 73 do samego końca była sekretarzem redakcji. Sekretarzem, mimo że najbardziej postępowa część zespołu już wtedy pragnęła uzyskać w polszczyźnie stosowne feminativum. Można jednak było mówić do niej per „Marysiu”.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie