SPIS TREŚCI NR 9-10/2019

Arthur Machen: Fragment życia,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 5-90.

Maciej Płaza: Księga wygnania Arthura Machena,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 91-123.

Arthur Machen: Rzeczy dalekie,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 125-167.

Arthur Machen: Hieroglify. O ekstazie w literaturze,
przeł. Krzysztof Majer,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 170-196.

Arthur Machen: N,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 199-226.

Maciej Płaza: Hieroglif,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 227-245.

Arthur Machen: O „Pieśni Toma Bedlamity”,
przeł. Kaja Gucio,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 246-264.

Iain Smith: Świętość plus magia – osobliwy chrystianizm Arthura Machena,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 266-279.

Arthur Machen: Wzgórze przyśnień,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 281-329.

Roger Dobson: Żółta książka. Jak Dorian zainspirował Luciana,
przeł. Maciej Płaza,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 332-339.

Maciej Libich: Opium, czyli katastrofa,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 340-349.

Anna Wasilewska: Srogi śmiech,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 350-359.

Julia Fiedorczuk: Przekłady z Ashberyzmu,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 364-368.

Jerzy Jarniewicz: Kornhauser zamerykanizowany,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 369-373.

Piotr Bratkowski: Przyjaźń w czasach upadłych. Tadeusz Komendant,
nr 9-10/2019 (578-579), s. 374-377.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie