SPIS TREŚCI NR 7-8/2016

Johann Wolfgang Goethe: Faust (tragedii część druga),
przeł. Jacek St. Buras,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 5-93.
Jacek St. Buras: Od tłumacza,
nr 0-8/2016 (540-541), s. 94-96.
Harold Bloom: Fausta część druga. Poemat kontrkanoniczny,
przeł. Adam Lipszyc,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 98-130.
Gérard Gavarry: Hopla!, raz dwa trzy,
przeł. Wiktor Dłuski,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 131-172.
Gérard Gavarry: Budowanie powieści (albo Jak według Księgi Judyty wymyśliłem przedmiejską historię i za pomocą palmy kokosowej, frachtowca oraz centaura napisałem trzy razy „Hopla!”),
przeł. Wiktor Dłuski,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 174-194.
Gérard Gavarry: Eros rozjątrzony,
przeł. Wiktor Dłuski,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 195-226.
Gérard Gavarry / Wiktor Dłuski: Jestem skazany na innowacyjność (rozmowa),
nr 7-8/2016 (540-541), s. 227-243.
Warren Motte: Przeskoki Gérarda Gavarry’ego,
przeł. Krystyna Dąbrowska,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 244-262.
Lakis Proguidis: Ecoizm,
przeł. Marek Bieńczyk,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 264-270.
Guido Ferraro: Zaskakująca aktualność,
przeł. Katarzyna Skórska,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 271-278.
Anna Maria Lorusso: W stronę logiki kultury,
przeł. Alina Kreisberg,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 279-289.
Gianfranco Marrone: Charlie Brown, człowieczek masowy,
przeł. Katarzyna Skórska,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 290-303.
Patrizia Violi: Podmiot jest w przysłówkach. Rola podmiotu w semiotyce Eco,
przeł. Marcin Rychter,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 304-320.
Peter Bondanella: Eco i tradycja powieści detektywistycznej,
przeł. Anna Warso,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 322-346.
Jurij Łotman: Wyjście z labiryntu,
przeł. Bogusław Żyłko,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 347-368.
Bogusław Żyłko: Od tłumacza,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 369-371.
Goffredo Parise: W szkolnej ławie z Eco i Calvinem,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 372-376.
Marcel Bénabou: Umberto Eco i OuLiPo,
przeł. Anna Wasilewska,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 378-383.
Jerzy Jarniewicz: Sposoby przezierania,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 384-389.
Małgorzata Szumna: Cierpka mądrość,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 390-396.
Jakub Kornhauser: Głaskanie anioła,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 405-408.
Marcin Wicha: Szajka,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 409-416.
Redakcja „Literatury na Świecie”: Errata do antologii O nich tutaj i przeprosiny,
nr 7-8/2016 (540-541), s. 417-418.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie