SPIS TREŚCI NR 7-8/2011

Michaił Kuzmin: Pieśni aleksandryjskie,
przeł. Zbigniew Dmitroca,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 5-38.
Maksimilian Wołoszyn: Wiersze,
przeł. Zbigniew Dmitroca,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 39-46.
Władimir Buricz: Wiersze,
przeł. Zbigniew Dmitroca,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 47-54.
Giennadij Aleksiejew: Wiersze,
przeł. Zbigniew Dmitroca,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 55-64.
Wiaczesław Kuprianow: Wiersze,
przeł. Zbigniew Dmitroca,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 65-72.
Zbigniew Dmitroca: Krótka historia rosyjskiego wiersza wolnego,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 73-94.
Jane Bowles: W letnim domku,
przeł. Andrzej Sosnowski,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 95-213.
Andrzej Sosnowski: Sztuka Jane Bowles,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 214-222.
Durs Grünbein: Wiersze antyczne,
przeł. Andrzej Kopacki,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 223-241 .
Andrzej Kopacki: Otium et insomnia,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 242-262.
Gustave Flaubert: Pamiętniki szaleńca,
przeł. Piotr Śniedziewski,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 263-318.
Gustave Flaubert: Listopad. Fragmenty w stylu nijakim,
przeł. Piotr Śniedziewski,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 319-344.
Claudine Gothot-Mersch: Młody Flaubert a literatura autobiograficzna,
przeł. Piotr Śniedziewski,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 345-358.
Gustave Flaubert: Żywot i dzieła Wielebnego Ojca Crucharda przez W.O. Cerpeta, TJ,
przeł. Ryszard Engelking,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 359-364.
Ryszard Engelking: Kilka słów o Cruchardzie,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 365-369.
Paweł Śpiewak: Książka Adama Lipszyca,
nr 07-08/2011 (480-481), s. 370-377.
Piotr Paziński: Judaizm śladowy,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 378-389.
Wit Pietrzak: Zmylić trop,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 397-400.
Andrzej Kopacki: Tam, gdzie stali Forsyte’owie,
nr 7-8/2011 (480-481), s. 401-403.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie