SPIS TREŚCI NR 11-12/2016

Nawal as-Sadawi: Upadek Imama,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 5-40.
Muhammad Szukri: Suchy chleb. Powieść autobiograficzna,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 41-78.
Muhammad Szukri: Opowiadania,
przeł. Marcin Michalski, Izabela Szybilska-Fiedorowicz,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 80-101.
Muhammad Szukri: Paul Bowles i samotność w Tangerze,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 102-115.
Abd al-Aziz Dżadir: Paul Bowles i Muhammad Szukri – ostatnia rozmowa,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 116-132.
Gamal al-Ghitani: Co się zdarzyło na ulicy Szafranowej,
przeł. Hanna Jankowska,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 135-187.
Hanna Jankowska: Od tłumaczki,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 188-190.
Iljas Churi: Podróż Małego Gandhiego,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 193-223.
Iljas Churi: Brama słońca,
przeł. Hanna Jankowska,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 224-272.
Iljas Churi / Sonja Mejcher: Bejrut umierał wiele razy (rozmowa),
przeł. Hanna Jankowska,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 273-298.
Salim Barakat: Żelazny pasikonik,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 301-324.
Salim Barakat: Trąb głośno! Trąb na larum co w piersiach tchu!,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 325-362.
Marcin Michalski: Tłumacząc Salima Barakata,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 363-372.
Nawal as-Sadawi: Dżannat i Diabeł,
przeł. Marcin Michalski,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 373-386.
Andrzej Sosnowski: Wall Street occupato!,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 388-399.
Marcin Szuster: Filozof na wagarach,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 400-407.
Redakcja „Literatury na Świecie”: Nagrody „Literatury na Świecie” za rok 2015,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 414.
Jerzy Jarniewicz: Laudacja Przewodniczącego Jury,
nr 11-12/2016 (544-545), s. 415-428.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie