Jarosław Anders (1950)

W czasach, kiedy anglojęzyczność w redakcji „LnŚ” zaznawała luksusów podwójnego etatu, przez trzy lata opiekował się działem prozy. Tłumaczył z angielskiego na polski (m.in. Susan Sontag i Malcolma Bradbury’ego) i z polskiego na angielski (m.in. Herberta i Hannę Krall). Po angielsku opublikował książkę złożoną ze szkiców o nowoczesnej literaturze polskiej. Dzień 13 grudnia 81 roku zastał go w USA, i w tym odległym, ale jakże życzliwym Polsce kraju, przebywa nadal. Tam zresztą, cokolwiek ścichapęk, został najprawdziwszym albarutenistą.

WYDAWCA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
©2020 | Literatura na Świecie